Informacje o „Fundacji Odbudowy i Rozwoju Ukrainy” FORUkraine

Wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji.
Finansowanie tworzenia stron internetowych, produkcji filmów, programów telewizyjnych i radiowych poświęconych realizowanym przez Fundację celom.
Finansowanie prowadzonych w kraju i za granicą szkoleń.
Finansowanie druku książek, publikacji i broszur o tematyce bliskiej celom statutowym Fundacji bądź ukierunkowanych na profilaktykę i kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa.
FORUkraine – Jesteśmy młodą i aktywną organizacją pozarządową.

 

Codziennie tworzymy przestrzeń dla edukacji, rozwoju oraz integracji migrantów. Dajemy im wsparcie, wiedzę, możliwości, w tym w szczególności nawiązania znajomości i integracji oraz pomagamy szybciej odnaleźć się w polskim środowisku.

Naszą misją jest realizacja wartościowych inicjatyw i projektów międzykulturowych. W celu osiągnięcia największej efektywności pracy, kierujemy się trzema wartościami:

  • odpowiedzialnością;
  • proaktywnością;
  • elastycznością!

Działalność charytatywna Fundacji polega na :

1. wspieraniu finansowym instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji,
2. finansowaniu druku książek, publikacji i broszur o tematyce bliskiej celom statutowym Fundacji bądź ukierunkowanych na profilaktykę i kształtowanie właściwych postaw społeczeństwa,
3. finansowaniu prowadzonych w kraju i za granicą szkoleń
4. finansowaniu tworzenia stron internetowych, produkcji filmów, programów telewizyjnych i radiowych poświęconych realizowanym przez Fundację celom.

Fundator – Jan Raźny

Wiceprezes Zarządu

Fundator – Jan Antoni Raźny

Wiceprezes Zarządu

Realizujemy wartościowe inicjatywy oraz kreujemy wielokulturową

przestrzeń na rzecz edukacji, rozwoju, współpracy, integracji.